Dimensions AxBxC Gruix Pes del pis Càrrega uniformement repartida amb llum 1 m en Kg per m2 Càrrega concentrada enmig d’un element aïllat amb llum1 m en Kg Tipus
Per element de long. 1m. kg/m.l. Per m2 kg/m2
2000 x 250 x 30
1000 x 250 x 30
900 x 250 x 30
800 x 250 x 30
700 x 250 x 30
600 x 250 x 30
2 3 12 800 150 Perforat
Buixardat
R.15 diàm.
2000 x 250 x 30
1000 x 250 x 30
900 x 250 x 30
800 x 250 x 30
700 x 250 x 30
600 x 250 x 30
2 5.3 23 800 150 Repussat
2000 x 250 x 30
1000 x 250 x 30
800 x 250 x 30
700 x 250 x 30
600 x 250 x 30
2 4 18 800 150 Perforat
Buixardat
R.8 diàm.
i llis
R.8 diàm.

Estoc disponible en ferro i en galvanització.
Per a altres models i qualitats, consultar.

Dim. Cargol
AxBxC
Gruix
Tipus
600 x 50 x 25
700 x 50 x 25
800 x 50 x 25
2
Buixardat Aboc. 15 mm. diàm.
600 x 50 x 25
700 x 50 x 25
2
Repussat

Estoc disponible en ferro i en galvanització.
Per a altres models i qualitats, consultar.