Les xapes perforades ofereixen resistència, permeabilitat i transparència. Les xapes perforades són idònies per a la filtració, separació, aïllament, protecció, rentada, assecat, decoració, etc. Les xapes perforades són utilitzades en gran manera en la indústria química, alimentària, automobilística i també en fàbriques de ciment, sucre així com en mineria, drassanes, destil·leries, etc.

Les xapes perforades es poden fabricar en mesura especials, amb perforació, distàncies, disposició i marges diferents segons necessitats del client. Es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, pre-galvanització, inoxidable, alumini, tallin, antidesgast, llautó i d’alta resistència. Les xapes perforades poden tenir gruixos de 0,4 mm fins a 20 mm. En la majoria de casos la perforació han de ser igual o superior al gruix de la xapa utilitzada, encara que si la duresa del material utilitzat és molt elevada només seria possible realitzar perforacions superiors. Les perforacions poden ser rodones, quadrades, rectangulars, llargs arrodonits, decoratives, hexagonals, romboidals o atrompetades.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades amb les mesures estandarditzades de 2000×1000, 2500×1250 i 3000×1500 mm, en gruixos de 0,5 a 10 mm i perforacions de 0,5 a 100 mm. Les qualitats de material disponibles en estoc són: ferro, pre-galvanització, inoxidable AISI 304 – AISI 316 i alumini. Podem subministrar les xapes perforades amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.