Les xapes perforades amb forats rodons són la que més s’utilitzen. Són idònies per a la filtració, separació, aïllament, protecció, rentada, assecat, decoració, etc. i utilitzades en gran manera en la indústria química, alimentària, automobilística i també en fàbriques de ciment, sucre així com en mineria, drassanes, destil·leries, etc. Es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, *pre-galvanització, inoxidable, alumini, tallin, antidesgast, llautó i d’alta resistència. En la majoria de casos el diàmetre del forat rodó ha de ser igual o superior al gruix de la xapa utilitzada, encara que si la duresa del material utilitzat és molt elevada només seria possible realitzar perforacions superiors.

Els forats rodons poden ser de diàmetre 0,5 fins a 100 mm, amb possibilitat d’altres superiors realitzats per punxonadora o làser. La disposició dels forats rodons més estandarditzats és a portell 60è, però també es poden realitzar en paral·lel (90è) i fins i tot a 45è encara que en menor mesura. Les distàncies entre centres de forats són estàndard segons les matrius disponibles; podent augmentar aquesta distància suprimint punxons de la matriu.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades amb forats rodons de mesures 2000×1000, 2500×1250 i 3000×1500 mm, en gruixos de 0,5 a 10 mm. Les qualitats de material disponibles en estoc són: ferro, pre-galvanització, inoxidable AISI 304 – AISI 316 i alumini. Podem subministrar les xapes perforades amb forats rodons amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Perforacions

Des de 0,4 mm. a 120 mm. (diàmetre)

Gruixos

Des de 0,4 mm a 12 mm, segons perforació

Dimensions

En xapa fins 2.000 mm. d’ample, segons perforació.
En bobina fins 1.500 mm. d’ample, segons perforació

R = Diàmetre del forat
T = Distància entre centres del forat – Disposició a portell
% = Coeficient de perforació
De 0.4 a 4 = Gruixos

  • AISI 304 2.000 x 1.000

  • AISI 316 L 2.000 x 1.000