Les xapes efecte trenat són xapes perforades amb forats quadrats i amb efecte trenat mitjançant cop d’embotició. Simula el trenat de platines d’una gelosia d’interior o exterior. Les xapes perforades trenades s’utilitzen bàsicament en arquitectura, decoració i estètica. En aplicacions de baranes, clos, adorns d’interior, etc.

Les xapes efecte trenat es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, pre-galvanització, alumini, etc. Les perforacions quadrades poden ser de 20×20 – 30×30 -40×40 50×50 mm i nervi de 20 mm entre forats. Es poden fabricar amb els quadres en recte o a 45è (diagonal).

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades efecte trenat de mesures 2000×1000 mm, en gruixos de 0,8 fins a 2 mm. Les qualitat de material disponible en estoc és ferro i pre-galvanització. Podem subministrar les xapes perforades amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

La xapa perforada que simula el trenat de gelosia per a interiors i exteriors.

C20 U40

C= Llum de quadre (poden ser de 20 – 30 – 40 – 50 mm)

P= Ample del nervi (20 mm en tots els casos)

Es pot fabricar en diferents material (Ferro, Galvanització, Alumini, Inoxidable, Llautó …) amb un gruix de 0,8 mm a 2 mm.