Les xapes perforades amb forats decoratius s’utilitzen per a diversos usos com la fabricació de fronts, portes per a armaris i mobles, antiespurnes de xemeneies, cobreix-radiadors, papereres, adorns per a bústies, cobreix superfícies, etc…

Deixen passar la llum natural, permeten la ventilació i contribueixen a l’aïllament acústic.

Es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, pre-galvanització i alumini. Diferents models de forats decoratius i en gruixos de 0,5 a 1,5 mm.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades en ferro de mesures 2000×1000 mm. Podem subministrar les xapes perforades amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Perforacions

Segons diseny

Gruixos

Des de 0,5 mm a 1,5 mm, segons perforació

Dimensions

En xapa fins 1.250 mm. d’ample, segons perforació.
En bobina fins 1.250 mm. d’ample, segon perforació.

D = Dibuix
De 0.5 a 1.5 = Gruixos

  • Acer baix en carboni

D
0.5
0.8
1.0
1.5
501
504
505
508
513
516
561