Les xapes perforades amb forats llargs arrodonits o colisses són ideals per a filtracions específiques o separació de líquids o sòlids. Habitualment s’utilitzen en la indústria alimentària o vitivinícola, entre altres.

La disposició pot ser paral·lela o alterna uniforme. Poden ser forats en el sentit del llarg o l’ample de la xapa. Les xapes de forats llargs arrodonits es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, pre-galvanització, inoxidable, alumini, etc. Les perforacions poden anar des de 1×20 a 10×40 mm i gruixos de 0,5 a 8 mm.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades amb forats llargs arrodonits de mesures 2000×1000 mm, en gruixos d’1 a 3 mm. Les qualitat de material disponible en estoc és ferro. Podem subministrar les xapes perforades amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Perforacions

Des d’1 x 20 mm. a 10 x 40 mm.

Gruixos

Des de 0,5 mm a 8 mm, segons perforació

Dimensions

En xapa fins 2.000 mm. d’ample, segons perforació.
En bobina fins 1.500 mm. d’ample, segons perforació.

LR = Forat llarg rodó
U = Paral·lels
Z = Alterns
I = Paral·lels al llarg
II = Paral·lels a l’ample
D’1 a 6 = Gruixos

  • Acer baix en carboni

LR
Distància
Disp. perf.
%
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1.5 x 20
4 x 26
U II
28.3
2 x 20
10 x 25
Z I
31.3
2.5 x 20
5 x 26
U II
37.4
3 x 20
6 x 26
U II
37.2
3 x 20
14 x 26
Z I
32
4 x 20
16 x 25
Z II
38.2
4 x 20
16 x 25
Z I
38.2
4 x 20
8 x 25
U II
38.2
5 x 20
10 x 25
U II
37.8
5 x 20
20 x 25
Z II
37.8
5 x 20
20 x 25
Z I
37.8
6 x 30
26 x 37
Z I
33
7 x 20
12 x 26.5
U II
40.7
8 x 40
13 x 47.5
U II
49.5
8 x 40
26 x 47.5
Z II
49.5
10 x 40
20 x 50
U II
34.85