Les xapes perforades amb forats rodons molineria s’utilitzen bàsicament en filtració i separació d’alt rendiment. Són utilitzades bàsicament en la indústria alimentària. Es fabriquen bàsicament en ferro. En la majoria de casos el diàmetre del forat rodó molineria ha de ser igual o superior al gruix de la xapa utilitzada. Els forats rodons molineria poden ser de diàmetre 2 fins a 10 mm i disposició a portell 60è. Tenen una distància entre centres molt petita per a un major coeficient de pas.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades amb forats rodons molineria de mesures 2000×1000 mm, en gruixos d’1 a 3 mm. Les qualitat de material disponible en estoc és ferro.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Perforacions

Des de 2 mm. a 12 mm. (diàmetre)

Gruixos

Des d’1 mm a 3 mm, segons perforació

Dimensions

En xapa fins 1.500 mm. d’ample, segons perforació.
En bobina fins 1.500 mm. d’ample, segons perforació.

R = Diàmetro del forat
T = Distància entre centres del forat – Disposició a portell
% = Coeficient de perforació
D’1 a 3 = Gruixos

  • Acer baix en carboni

R
T
%
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2
3
40
2.25
3.6
35
2.5
3.5
46
3
4
51
3.5
4.5
55
4
5.5
48
4.5
6
51
5
6.5
54
5.5
7.2
53
6
7.5
58
6.5
8.5
53
7
9
54
7.5
9.5
56
8
10
58
8.5
10.5
59
9
11
60
10
12.5
59
12
13
77

Gran rendiment de producció.