Per a realitzar una consulta o comanda, s’han d’indicar les diferents característiques que conformen el producte:

Com a exemple, en xapes perforades:

Quantitat

Indicar el nombre de peces o xapes requerides.

Qualitat del material i el seu gruix

Ferro
Ferro pre-galvanització en origen
Alumini
Acer inoxidable
Coure
Llautó
Bronze
Zinc

Per norma general, el gruix d’un material a perforar no pot ser superior a la perforació a executar.
Habitualment, la separació entre dues perforacions que es trobin pròximes, ha de ser igual o major que el gruix del material a utilitzar.

Dimensions de la xapa

Expressades en mil·límetres (ample x llarg de les peces o xapes)
Mesures estàndard: 2000×1000 / 2500×1250 / 3000×1500 mm

Tipus de perforació

Rodones, quadrades, llargues arrodonides, decoratives, etc..

Disposició de la perforació respecte la xapa

Indicar la distància entre centres d’aquestes. Expressades en mil·límetres

Orientació de les perforacions

A portell 60° o 45° per a perforacions rodones (R).
En paral·lel per a perforacions rodones (R), quadrades (C) o llargues arrodonides (LR)
Alternades per a perforacions quadrades (C) o llargues arrodonides (LR)

Coeficient d’àrea perforada

Expressada en percentatge (%).

Vores i zones sense perforar

Indicar degudament delimitades les zones i marges sense perforar. Expressats en mil·límetres.

Fabricació a mida

Fabricación a medida de pieza perforada según su necesidad. Especificar en milímetros.

Tractaments posteriors

Sota comanda, poden subministrar-se les xapes perforades amb tractaments posteriors com a lacats (Carta RAL) o anoditzats (en el cas de xapes d’alumini).

Disposició de les perforacions

01 – Xapa perforada
02 – Llarg
03 – Ample
04 – Gruix del material a tractar
06 – Marges longitudinals
07 – Marges frontals o transversals
10 – Diàmetre de la perforació
11 – 12 Distància entre centres de perforacions a 60° o 45°
13 – Distància entre centres de perforacions a 90°
14 – Distància entre centres de perforacions a 45°
15 – Perforacions alternes i paral·leles a l’ample de la xapa (ZII en ag. llargs)
16 – Perforacions alternes i paral·leles al llarg de la xapa (ZI en ag. llargs)
17 – Perforacions llargues arrodonides alternes entre puntes, disposició longitudinal
18 – Perforacions llargues arrodonides alternes entre puntes, disposició transversal
19 – Perforacions llargues arrodonides paral·leles i paral·leles a l’ample de la xapa (UII)
20 – Perforacions llargues arrodonides paral·leles i paral·leles al llarg de la xapa (UI)
21 – Distància entre centres de perforacions quadrades i en files (O)
22 – Fila de perforacions
23 – Llarg de la perforació
24 – Ample de la perforació

01 – Xapa perforada
02 – Llarg
03 – Ample
04 – Gruix del material a tractar
06 – Marges longitudinals
07 – Marges frontals o transversals
10 – Diàmetre de la perforació
11 – 12 Distància entre centres de perforacions a 60° o 45°
13 – Distància entre centres de perforacions a 90°
14 – Distància entre centres de perforacions a 45°
15 – Perforacions alternes i paral·leles a l’ample de la xapa (ZII en ag. llargs)
16 – Perforacions alternes i paral·leles al llarg de la xapa (ZI en ag. llargs)
17 – Perforacions llargues arrodonides alternes entre puntes, disposició longitudinal
18 – Perforacions llargues arrodonides alternes entre puntes, disposició transversal
19 – Perforacions llargues arrodonides paral·leles i paral·leles a l’ample de la xapa (UII)
20 – Perforacions llargues arrodonides paral·leles i paral·leles al llarg de la xapa (UI)
21 – Distància entre centres de perforacions quadrades i en files (O)
22 – Fila de perforacions
23 – Llarg de la perforació
24 – Ample de la perforació