Les xapes perforades amb forats quadrats són molt utilitzades en separacions i decoració. La disposició dels forats sol ser habitualment en paral·lel, encara que també es poden realitzar alternats i fins i tot amb la perforació a 45è.

Els forats poden ser des de 3 mm fins a 120 mm, podent-se realitzar altres superiors. Les distàncies entre centres de forats són les estàndard de les matrius utilitzades, podent-se augmentar les mateixes suprimint punxons de la matriu o o augmentant els salts de màquina. Les xapes de forats quadrats es poden fabricar en diferents tipus de material, sent els més habituals: ferro, pre-galvanització, inoxidable, alumini, tallin, antidesgast, llautó i d’alta resistència. En la majoria de casos el forat ha de ser superior al gruix de la xapa utilitzada.

JORDI, S.L. disposa en estoc de xapes perforades amb forats quadrats de mesures 2000×1000, 2500×1250 i*3000×1500 mm, en gruixos de 0,5 a 3 mm. Les qualitats de material disponibles en estoc són: ferro, pre-galvanització i inoxidable AISI 304. Podem subministrar les xapes perforades amb perforacions especials per a fixació, retallades perimetrals, plegades, corbades i pintades.

Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Perforacions

Des de 3 mm. a 120 mm.

Gruixos

Des de 0,5 mm a 5 mm, segons perforació

Dimensions

En xapa fins 2.000 mm. d’ample, segons perforació.
En bobina fins 1.500 mm. d’ample

C = Forat quadrat
U = Distància entre centres de forats
% = Coeficient de perforació
De 0.8 a 3 = Gruixos

  • Acer baix en carboni