Punxonament realitzant el tall per mig mecànic, en ferro, inoxidable o alumini. Amb gruixos de 0,8 mm fins a 6 mm com a màxim amb formats de xapa de 1600 mmX5000mm.En el procés de mecanitzat es poden realitzar els següents acabats: Perforat, repujat, embotit, estampat, roscat. Tot tipus de perforacions i formes. Descantonat de xapes per al seu posterior plegat.  Per a sol·licitar una oferta, s’ha d’especificar la quantitat de xapes, mesures, qualitat del material a utilitzar, gruix, perforació, marges i zones no perforades, així com altres característiques de disseny que siguin necessàries indicar per a una correcta valoració i posterior fabricació.

Gruixos màxims:

En ferro i alumini fins a 6 mm i en xapa inoxidable fins a 4 mm.