Poden ser electrosoldades, ondulades i simple torsió:

La malla electrosoldada es construeix mitjançant la fusió de les varetes en el seu encreuament formant mesures de malla. Segons quantitat es fabriquen malles a mesura; les varetes poden ser de 2 a 6 mm. de diàmetre; el material utilitzat pot ser en acabat inoxidable, gris i galvanització; a més poden ser amb puntes o emmarcades. Les seves aplicacions més comunes solen ser per a tancaments, emmagatzematge, protecció de màquines, contenidors, etc.

La tela ondulada, és adequada per a tota mena de proteccions: ascensors, maquinària, portes, finestres, etc. El principal avantatge de la tela ondulada és la gran disponibilitat de llums de malla i fils en diferents diàmetres, que la converteix en un producte totalment adaptable per a qualsevol utilitat i necessitat. Es poden fabricar en recte (forma de quadre), en diagonal (forma de rombe) i en rectangular. El material utilitzat sol ser en gris / ferro negre, galvanització i inoxidable.

La tela simple torsió és especialment adequada per a tancaments industrials, voltats de solars, instal·lacions esportives, etc. Es pot fabricar en diverses llums de malla i en diferents gruixos de filferro: des de 8 fins a 90 Mm., amb un diàmetre de filferro des de 1,1 fins a 3,4 mm. Se subministra en rotllos. L’acabats sol ser en galvanització o plastificat (color verd).

Altres models de teles poden ser: tela semi-ondulada, tela simple torsió malla espessa, malles per a bricolatge, malles mòbils, reixats, teles mosquiteres, etc.